V rámci bezpečnosti všech návštěvníků areálu byly pokáceny jasany

V současné době se provádí v autokempu v Dolní Kalné podél silnice III. třídy vedoucí na Bukovinu kácení vzrostlých nemocných jasanů. K tomu bylo přistoupeno na základě odborného posouzení arboristy, který je 13.5.2022 prohlédl a zjistil, že naprostá většina z nich je značně napadena chorobou Chalarou fraxinea (chřadnutím jasanů). Na stromech byla jasně viditelná infekce probíhající nekrózy, která pronikla do dřevní hmoty. Dále bylo možné pozorovat zbytnělé oddenkové části kmenů, což naznačovalo hnilobu v pokročilém stádiu a tím i výrazně sníženou stabilitu stromů. Na všech jasanech bylo velmi dobře viditelné jejich sesychání, chřadnutí a postupné odumírání korunových částí. Většina stromů nakloněných směrem do blízkého autokempu se nacházela v havarijním stavu, tudíž se mohla kdykoliv vyvrátit a následně spadnout do blízkého autokempu u koupaliště. Zbylá část stromů byla v korunách tak proschlá a v tak zanedbaném stavu, že ohrožovala bezprostředně na životech, zdraví a majetku všechny lidi nacházející se v jejich blízkosti.

Na základě tohoto odborného posouzení a po dohodě s vlastníkem stromů a pozemku SÚS Vrchlabí bylo rozhodnuto o pokácení jasanů. 

Pro obec Dolní Kalná je na prvním místě bezpečnost všech návštěvníků autokempu i všech osob, kteří se po komunikaci a v její blízkosti pohybují. Ta bohužel nebyla díky nemocným jasanům zaručena, proto bylo rozhodnuto o jejich pokácení. Jasany ohrožovaly i parkující auta, stany a karavany nejen ubytovaných návštěvníků, ani nedomýšlím, co by se stalo, kdyby nějaké větve či celý  strom spadly. Tomu jsme chtěli předejít, pro příklady neštěstí není potřeba chodit daleko. Zvažovali jsme ještě variantu pokácet pouze zhruba 70% nejvíce rizikových stromů, které odborník doporučil k okamžitému pokácení, a zbytek pouze výrazně prořezat. Nechtěli jsme však, aby tam vznikla jakási alej nepravidelných kohátů, neboť na některých prořezaných stromech by téměř žádné větve nezbyly. Navíc tuto variantu nepodpořil ani fakt, že i tyto zdánlivě zdravější stromy měly narušeny kořenové systémy. 

"Hned jak to bude možné, tak bude provedena alternativní výsadba, poradíme se nejen se správcem komunikace z hlediska bezpečnosti, ale hlavně s odborníky, kteří nám navrhnou a doporučí, jaké dřeviny a kam vysázet. Zeleň prostě do této krásné přírody patří. Sice bude nějakou chvíli trvat, než se to kolem silnice opět zazelená, ale až se tomu tak stane, bude to znovu velmi příjemné a hlavně bezpečné místo", řekl starosta obce Tomáš Navrátil.

Diskusní téma: V rámci bezpečnosti všech návštěvníků areálu byly pokáceny jasany

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek